Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • Hållbarhetsresan - Nyutvecklad webbkurs

   Det Naturliga Steget lanserar nu den nya webbkursen Hållbarhetsresan, ett verktyg som på ett pedagogiskt och effektivt sätt skapar medarbetarengagemang och utvecklar ledarkompetensen för hållbar utveckling i er organisation.

  • Företagsnätverket StegVis - tillsammans når vi längre

   Det Naturliga Steget har 2014 startat företagsnätverket StegVis – ett forum där företag ges möjlighet att inspireras, dela erfarenheter och utveckla nya lösningar, tillsammans. Vi tror att samverkan mellan företag blir allt viktigare på resan mot full hållbarhet. StegVis möjliggör för deltagarna att tillsammans ta sig an utmaningar och samverka kring aktuella frågor, med kontinuerlig vägledning av Det Naturliga Stegets erfarna rådgivare.

  • Social hållbarhet - ny forskning omsätts i praktik

   I september gick startskottet för vårt samverkansprojekt Social Sustainability Lab. Här samarbetar vi med fem organisationer som redan har kommit en bra bit med sitt hållbarhetsarbete och nu vill fördjupa sina kunskaper kring social hållbarhet. I gruppen ingår Skanska, Stockholms Hamnar, Riksbyggen, Vasakronan och två enheter inom Stockholms Läns Landsting.

  • Åland går från vision till handling

   Tidigare har vi berättat att Åland utgår ifrån Det Naturliga Stegets metodik (FSSD) i arbetet med omställningen mot ett hållbart samhälle. I maj 2014 beslutade Landskapsregeringen att genomföra ett treårigt projekt där förslagen presenterade i rapporten Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 ska konkretiseras och verkställas. Nästa steg i arbetet är att rekrytera en ansvarig hållbarhetsstrateg och en samhällsplanerare.

  • Verkstan för hållbarhet ligger hos kommunerna

   Sveriges ekokommuners konferens i Örnsköldsvik gästades den 23 maj av miljöminister Lena Ek (C). Hon pratade där bland annat om de vinster i form av jobb, tillväxt, bättre hälsa och miljö som omställningen till ett hållbart samhälle kan ge - om man lyckas hantera de många frågorna parallellt och strategiskt:

   - Det finns många utmaningar i hur man länkar ihop miljö, jobb och utveckling. Man ska kunna bo i hela landet, hela landet ska utvecklas. Vi ger möjligheter men verkstaden ligger hos er i kommunerna, säger hon.

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________