Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • Tack till alla er som vill jobba eller praktisera hos oss!

   De senaste veckorna har vi här annonserat om att vi söker en ny kollega till kontoret - en projektadministratör - och att vi också önskar hitta en praktikant till vårterminen 2015.

  • Hållbarhetsresan - Nyutvecklad webbkurs

   Det Naturliga Steget lanserar nu den nya webbkursen Hållbarhetsresan, ett verktyg som på ett pedagogiskt och effektivt sätt skapar medarbetarengagemang och utvecklar ledarkompetensen för hållbar utveckling i er organisation.

  • 365 röster om planetens framtid

   I boken Global Chorus: 365 voices on the Future of the Planet uttalar sig 365 speciellt utvalda personer om världens tillstånd och framtid. Bland andra Nelson Mandela, Dalai Lama, Jane Goodall, Desmond Tutu och Stephen Hawking medverkar i boken. Det gör även Det Naturliga Stegets grundare prof. Karl-Henrik Robèrt och prof. Göran Broman från Blekinge Tekniska Högskola, nära samarbetspartner till Det Naturliga Steget.

  • Företagsnätverket StegVis - tillsammans når vi längre

   Det Naturliga Steget har 2014 startat företagsnätverket StegVis – ett forum där företag ges möjlighet att inspireras, dela erfarenheter och utveckla nya lösningar, tillsammans. Vi tror att samverkan mellan företag blir allt viktigare på resan mot full hållbarhet. StegVis möjliggör för deltagarna att tillsammans ta sig an utmaningar och samverka kring aktuella frågor, med kontinuerlig vägledning av Det Naturliga Stegets erfarna rådgivare.

  • Social hållbarhet - ny forskning omsätts i praktik

   I september gick startskottet för vårt samverkansprojekt Social Sustainability Lab. Här samarbetar vi med fem organisationer som redan har kommit en bra bit med sitt hållbarhetsarbete och nu vill fördjupa sina kunskaper kring social hållbarhet. I gruppen ingår Skanska, Stockholms Hamnar, Riksbyggen, Vasakronan och två enheter inom Stockholms Läns Landsting.

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________