Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • StegVis - Tillsammans för hållbarhet
   StegVis - ett medlemsinitiativ

   På resan mot full hållbarhet behöver hela företaget en tydlig riktning och gemensamma spelregler. Modiga ledare och kunniga, engagerade medarbetare med tillgång till rätt verktyg kan tillsammans skapa fantastiska resultat. Allt mer ser vi också vikten av att företag lär av varandra och samverkar för att kunna ta sig an större utmaningar på systemnivå. Alla kan vara med och förändra världen.

  • Innovationskraft för framtiden
   Innovationskraft för hållbar utveckling - Rapport kommer snart!

   Omställning till ett hållbart samhälle är vår viktigaste framtidsfråga - en förutsättning för ett välmående samhälle och en välmående ekonomi. Många ledande företag inser detta och söker vägar till en ny typ av värdeskapande, bland annat genom resurseffektiviseringar, förbättrade relationer och innovativa lösningar. I stora delar av näringslivet är hållbarhet på väg att bli en essentiell drivkraft för innovation.

  • Social Sustainability Lab - nästa nivå av social hållbarhet
   Social Sustainability Lab_Image.png

   Frågor kring social hållbarhet får allt större fokus idag och många organisationer arbetar för att höja sin kompetens inom området. Fortfarande finns generellt en större kunskap och vana kring att styra och mäta verksamhetens ekologiska hållbarhetsaspekter. Företag som vill fortsätta vara framgångsrika behöver hitta systematiska arbetssätt även för den sociala dimensionen av hållbarhet.

   Som ett stöd i detta arbete lanserar vi nu Social Sustainability Lab. Detta initiativ kommer att pågå under 3-4 månader, med en mindre grupp företag som vill ta sitt arbete kring social hållbarhet till nästa nivå.

  • Ny forskning om hållbar upphandling

   I en ny avhandling har Cecilia bratt, forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, studerat hur miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor kan förbättras för att mer effektivt och samordnat bidra till hållbar utveckling.

   En kortare abstract finns på Blekinge Tekniska Högskolas hemsida, där avhandlingen i sin helhet även kan laddas ned.

   Cecilia Bratt blev nyligen intervjuad av tidningen Miljö och Utveckling, med anledning av den nya forskningen - artikeln kan läsas här.

  • What if - the new industrial model 6/3 15:30
   Interface DNS.PNG

   Nu på torsdag presenteras och lanseras en helt ny affärsmodell.

   Geanne von Arkel, Head of Sustainable Development på Interface, presenterar rapporten What If där en ny, mer hållbar och lönsam affärsmodell för tillverkande företag presenteras. Rapporten visar hur företag kan nå ökad lönsamhet, nya arbetstillfällen och minskad miljöpåverkan. Den innehåller även en beräkning på hur stora de ekonomiska och miljömässiga vinsterna skulle bli om modellen applicerades på företag i Europa.

   Var: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N
   När: 6 mars 15.30
   Anmälan: senast den 3 mars till anna.volckerts@detnaturligasteget.se

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________