Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • Lästips! Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt

   Pär Holmgren beskriver de utmaningar vi står inför i boken med samma titel ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”. Han beskriver vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning. I boken ställer han även de viktiga följdfrågorna: Varför gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra? Varför stannar vi kvar i ett system som sakta men säkert försämrar förutsättningarna för framtida generationer?

  • Tack till alla er som vill jobba eller praktisera hos oss!

   De senaste veckorna har vi här annonserat om att vi söker en ny kollega till kontoret - en projektadministratör - och att vi också önskar hitta en praktikant till vårterminen 2015.

  • Hållbarhetsresan - Nyutvecklad webbkurs

   Det Naturliga Steget lanserar nu den nya webbkursen Hållbarhetsresan, ett verktyg som på ett pedagogiskt och effektivt sätt skapar medarbetarengagemang och utvecklar ledarkompetensen för hållbar utveckling i er organisation.

  • 365 röster om planetens framtid

   I boken Global Chorus: 365 voices on the Future of the Planet uttalar sig 365 speciellt utvalda personer om världens tillstånd och framtid. Bland andra Nelson Mandela, Dalai Lama, Jane Goodall, Desmond Tutu och Stephen Hawking medverkar i boken. Det gör även Det Naturliga Stegets grundare prof. Karl-Henrik Robèrt och prof. Göran Broman från Blekinge Tekniska Högskola, nära samarbetspartner till Det Naturliga Steget.

  • Företagsnätverket StegVis - tillsammans når vi längre

   Det Naturliga Steget har 2014 startat företagsnätverket StegVis – ett forum där företag ges möjlighet att inspireras, dela erfarenheter och utveckla nya lösningar, tillsammans. Vi tror att samverkan mellan företag blir allt viktigare på resan mot full hållbarhet. StegVis möjliggör för deltagarna att tillsammans ta sig an utmaningar och samverka kring aktuella frågor, med kontinuerlig vägledning av Det Naturliga Stegets erfarna rådgivare.

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________