Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • Verkstan för hållbarhet ligger hos kommunerna

   Sveriges ekokommuners konferens i Örnsköldsvik gästades den 23 maj av miljöminister Lena Ek (C). Hon pratade där bland annat om de vinster i form av jobb, tillväxt, bättre hälsa och miljö som omställningen till ett hållbart samhälle kan ge - om man lyckas hantera de många frågorna parallellt och strategiskt:

   - Det finns många utmaningar i hur man länkar ihop miljö, jobb och utveckling. Man ska kunna bo i hela landet, hela landet ska utvecklas. Vi ger möjligheter men verkstaden ligger hos er i kommunerna, säger hon.

  • Vi stödjer Klimatriksdag 2014

   Den 6-8 juni anordnas Klimatriksdag 2014 i Norrköping, med syfte att uppmärksamma klimatfrågan och omställningen till ett hållbart samhälle inför höstens riksdagsval. Vi är många som vill att detta ska bli en stor valfråga och som skriver under på Klimatriksdagens gemensamma värdegrund: 

   Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människor lika värde och lika rättigheter.

   Mer info om programmet, föreningen och hur du eller din organisation kan stödja och bidra till Klimatriksdagens arbete hittar du här på deras hemsida.

  • Hållbarhetskurs till gymnasieelever genom Sparbanken Syd

   Vi är glada att kunna berätta att Sparbanken Syd har gått med som utvecklingspartner för vår nya webbkurs om hållbar utveckling som kommer att lanseras inom kort! Avtalet med Sparbanken Syd innebär att samtliga gymnasieelever i deras verksamhetsområde kommer att få gratis tillgång till en treårig licens för utbildningen.

   På bilden från vänster: Eva Löwgren, Per-Uno Pua Alm, Susanne Kallur, samtliga från Sparbanken Syd, och längst till höger Det Naturliga Stegets generalsekreterare Karin Schulz.

  • Innovationskraft för framtiden

   Omställning till ett hållbart samhälle är vår viktigaste framtidsfråga - en förutsättning för ett välmående samhälle och en välmående ekonomi. Många ledande företag inser detta och söker vägar till en ny typ av värdeskapande, bland annat genom resurseffektiviseringar, förbättrade relationer och innovativa lösningar. I stora delar av näringslivet är hållbarhet på väg att bli en essentiell drivkraft för innovation.

  • StegVis - Tillsammans för hållbarhet
   StegVis - ett medlemsinitiativ

   På resan mot full hållbarhet behöver hela företaget en tydlig riktning och gemensamma spelregler. Modiga ledare och kunniga, engagerade medarbetare med tillgång till rätt verktyg kan tillsammans skapa fantastiska resultat. Allt mer ser vi också vikten av att företag lär av varandra och samverkar för att kunna ta sig an större utmaningar på systemnivå. Alla kan vara med och förändra världen.

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________