Skip to Navigation

Goda nyheter för domedagströtta

Det är lätt att bli handlingsförlamad av den ena domedagsprofetian efter den andra, men det finns glädjande tecken för den som hoppas på en hållbar värld.

Fler förstår att dagens samhälle inte är hållbart
Vår samlade kunskap har aldrig varit större och allt fler inser att samhällsekonomiskt så är allt annat dyrare än att bidra till en hållbar utveckling.

Allt fler vill se förändring
Klimatförändringarna har bidragit till att allt fler människor vill ha en förändring. Andra starka drivkrafter är hälsa, viljan att leva i harmoni med andra kulturer och sökandet efter en djupare lycka än vad enbart ökad konsumtion kan ge.

Befolkningsökningen minskar med ökad välfärd
Andelen människor som lever under fattigdomsgränsen har minskat i världen de senaste årtiondena. Kan vi öka välfärden ytterligare så minskar samtidigt befolkningsökningen, eftersom den främst beror på behovet att trygga ålderdomen genom att ha många barn.

Det finns naturresurser så att det räcker åt alla
Solinstrålningen till jorden är till exempel mer än 10 000 gånger större än vårt samlade energibehov. Det gäller alltså bara att fånga, lagra och sprida energin på rätt sätt.

Tekniken finns
Vi har en snabb teknisk utveckling. Och redan med dagens teknik skulle vi kunna leva hållbart om vi bara ändrade vårt sätt att använda tekniken.

Att ta steg mot hållbarhet är lönsamt
Ökade intäkter, minskade kostnader, stärkt förtroende. Det finns en tydlig egennytta med att ta steg mot hållbarhet. Det lönar sig helt enkelt. När du blir en del av lösningen, istället för en del av problemet, ökar förutsättningarna för långsiktig framgång.

 

Share |
______________________________________________________________________________